Lucka 24 – Julafton!
[Öppna i nytt fönster]

Synopsis ”Tidens Spår”

av Magnus Hägglöv

 

Första delhandlingen starten av 1900-talet: Greger kommer tillsammans ingenjör Oskarsson att bli framstående inom energiforskningen. De två blir ett par av ett cirka hundratal personer i världen som under den här tiden kan följa och förstå relativitetsteorin som Einstein presenterar i början av århundradet. De förstår vilka möjligheter och hot som denna teori kan medföra om den omsätts i praktiken.

Andra delhandlingen under Andra världskriget: Johan som är son till Greger är upplärd av sin far och lärt sig ta del av hans forskning. Han “kommer över” sparade dokument från sin pappa, samtidigt som han har en anknytning till den militära verksamheten i Sveriges armé. Tyskland är det land som under större delen av kriget är närmast att kunna forska fram kärnvapen. Johan får nys om denna forskning och gör via sina militära kontakter en operation till att förhala tyskarnas forskning så att Tyskland inte kan komma att använda atombomben som ett ess i rockärmen under Andra världskrigets slutfas. För att gömma undan det farliga kärnavfallet startar Johan kulvertverksamheten i underjorden.

Tredje delhandlingen 2040-tal: Vincent som är ättling till Greger och Johan upptäcker tillsammans med sin flickvän Felicia, den fantastiska historien kring sina förfäders forskning men upptäcker samtidigt med skräckblandad förtjusning att den forskning som Johan har startat upp hundra år tidigare fortfarande bedrivs och har någon form av annorlunda utveckling. Vincent och Felicia erhåller ett stipendium för sitt skolarbete från sin släktforskning och får möjligheten att besöka den forskningsverksamhet som numera bedrivs i Kevin Brendfords regi. När de kommer till det besöket, upptäcker de att allt inte är som det ska, utan att en hel del farlig och oetisk forskning förekommer med stora risker för omvärlden.

Fjärde delhandlingen, tidigt 2100-tal: Vincent som nu har blivit en mycket gammal man, har under hela sin livstid försökt att komma tillrätta med den energiforskning som behövs för planetens och människors bevarande, men samtidigt försökt att motverka, eliminera eller minimera, den farliga delen i det. Hot, ockerpriser av energitillgångar förekommer frekvent. Förstörelse och terrorhandlingar är del tillvaron runt om i världen.

Olika läger i världen har utvecklats. De som desperat gör “allt” för att klara sig själva i att erhålla nödvändig energi. De som utnyttjar situationen. Mindre specialistgrupperingar som är ute för att utveckla terror. Den gruppering som Vincent tillhör, som desperat försöker att hitta en balans i en sund och tillräcklig energitillgång, utan onödiga faror eller risker och som samtidigt ska täcka energibehovet. Det totala energibehov som utökats både på grund av världens ökande population och dess behov av ökad energitillgång inom fler användningsområden.

Läs smakprov: Tidens Spår

Vill du läsa mer av Magnus, kika här.